Për një shtëpi si n'shtëpi

Prona

Kush mund t’ju ndihmonte në kohë rekord prej 2 javësh, në rast se biznesi juaj ndërpritet papritur? Po në rast se banesa juaj do të shkatërrohej në një çast?

Intersig VIG mbron:

 • Biznesin (godinën dhe asetet)
 • Ndërprerjen e biznesit
 • Banesën

Sigurimi i pasurisë ofron mbulim dhe mbështetje financiare, rikthim te pasurisë në gjendjen e mëparshme nga humbjet e papritura të shkaktuara nga:

 • Zjarri
 • Rrufe
 • Shpërthim
 • Tërmet
 • Përmbytje
 • Stuhi, breshër
 • Vjedhje
 • Thyerje xhamash

Sigurimi i banesës, siguron edhe investimet tuaja:

 • Pajisjet shtëpiake deri ne 30% te vlerës se ndërtesës
 • Paratë dhe sendet me vlerë, duke filluar nga 500-2.500 € për secilin
 • Shpenzimet e zhvendosjes së përkohëshme deri në 4,000 €
 • Përgjegjesia  ndaj palëve të treta deri në 4,000 €